Náhradní plnění - změny 2013

Uvedené bezpečnostní a úklidové agentury v Českých Budějovicích a okolíjsou připraveny poskytnout Vám služby pro náhradní plnění v roce 2013!

Institut náhradního plnění, tedy možnost firem podílet se na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) a zaměstnávání invalidních důchodců prostřednictvím odběru výrobků či služeb, doznal od začátku roku 2012 několika změn. Většina se však týká jen poskytovatelů. Pro Vás jako odběratele se nic zásadního nemění, s odběrem služeb pro náhradní plnění 2013 můžete i nadále počítat s uvedenými agenturami!

Náhradní plnění 2012

Hlavní a nejpodstatnější změna vstoupila v platnost od 1. ledna 2012 a přinesla omezení poskytovaného objemu zboží a služeb pro náhradní plnění (NP), a to ve výši 36násobku průměrné měsíční mzdy za předešlý kalendářní rok za každou OZP, kterou poskytovatel NP zaměstnává.

Pro odběratele to v praxi znamená, že si při sjednání náhradního plnění musí pospíšit, aby se nestalo, že společnost nabízející NP bude mít limit již vyčerpán. Odběratel by pak musel odvést povinný podíl státu, tzv. „invalidní daň“. Další změny upravují podmínky pro poskytovatele – nově mají například povinnost vést důkladnou evidenci o poskytovaném NP, stát rovněž omezil úhradu nákladů na pracovní místa zřízená mimo pracoviště zaměstnavatele.

Náhradní plnění 2013

Rok 2013 žádné změny v poskytování NP ani v zaměstnávání OZP, osob se zdravotním postižením nepřinese. Jediné, co se změní, bude hodnota průměrné měsíční mzdy, podle níž se bude vypočítávat minimální objem NP pro odběratele a také limit poskytovatelů. Ve výpočtech se tak bude pracovat s průměrnými mzdami v národním hospodářství ČR za 1. – 3. čtvrtletí 2012 a 2013. Tyto hodnoty zevřejňuje Český statistický úřad koncem roku. Žádná jiná změna zavedena nebude.

Žádné změny - stačí si vybrat praktické služby!

Nadále platí, že zákazníci na Českobudějovicku si pro účely náhradního plnění mohou vybrat jakékoli služby bezpečnostních agentur. Ať už potřebujete zabezpečit či hlídat Váš majetek, sjednat si recepční služby, správu budov, pravidelný či jednorázový úklid, pomoc se zabezpečením větších akcí nebo cokoli jiného. Náhradní plnění 2013 stále zůstává výhodnou možností, jak splnit zákonné podmínky o zaměstnávání OZP a zároveň za své peníze získat pro svou firmu přínosné a profesionální služby.

Závěrem

Přes již platné změny v zákonech se Vy jako odběratelé nemusíte ničeho obávat. Budeme pro Vás zajišťovat náhradní plnění v roce 2013 i v dalších letech. Pro Vás je nyní žádoucí sjednat si kvůli limitu odběr náhradního plnění nejlépe zpočátku roku.


Kontakt

Žižkova tř. 1321/1
370 01 České Budějovice

tel.: (+420) 387 412 449
e-mail: ceske.budejovice@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. České Budějovice

Společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. zaměstnává více jak 50% zaměstnanců s TP a ZTP. Nabízí komplexní služby úplného servisu a správy budov a nemovitostí. Zaměstnáváním osob se ZTP zajistí pro svého klienta náhradní plnění a tím mu pomůže vyřešit povinnost ZTP zaměstnávání. Zaměstnávání invalidního důchodce v 1., 2. a 3. stupni TP, zajištěním jeho profesního růstu a kladením velkého důrazu na profesionalitu, společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. odvádí pro svého klienta služby té nejvyšší kvality.

Kontakt

Žižkova tř. 1321/1
České Budějovice, 370 01

Tel.: +420 387 412 449
email: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

SIPADAN a.s. České Budějovice

Agentura SIPADAN a.s. má na trhu s bezpečnostními a úklidovými službami dlouholetou tradici a tím i velkou zkušenost se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání zdravotně postižených tato společnost zajišťuje již od roku 2002. Svým zaměstnancům nabízí kvalitní pracovní zázemí a řadu pracovních výhod, jako např. stravenky. Vám společnost SIPADAN a.s. zajistí nejen náhradní plnění v roce 2011 a 2012, ale i bezpečnostní a úklidové služby prováděné s velkou profesionalitou a kvalitou.

Kontakt

Randova 3205/2
150 00   Praha 5 - Smíchov

tel.: 284 860 001
e-mail: martin.soukup@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

D.I.SEVEN SERVICE s.r.o. České Budějovice

Společnost D.I.SEVEN SERVICE s.r.o. nabízí v Českých Budějovicích, v Jihočeském kraji i po celé ČR komplexní úklidové a bezpečnostní služby spojené s náhradním plněním. Zaměstnávání osob se ZP a zaměstnávání invalidních důchodců D.I.SEVEN SERVICE s.r.o. zajišťuje od roku 2004. Tato agentura dbá na vysokou kvalitu odvedených služeb a pro své zaměstnance nabízí nejen práce pro ZTP, ale i řadu odborných školení a přednášek. Díky tomu pomáhá osobám se ZP uplatnit se jak v běžném, tak i společenském životě.