Fyzická ostraha

Bezpečnostní opatření pro ochranu majetku nebo osob se neobejde bez působnosti člověka. Příkladem je fyzická ostraha osob či majetku, nebo ostraha elektronická, kde je také přítomnost člověka nutností. Seznamte se s fyzickou ostrahou našich bezpečnostních společností. Využití služeb Vám přinese jistotu se zabezpečením majetku, klid pro vlastní podnikání a řadu dalších výhod.

Fyzická ostraha a její pracovníci

Lidé, kteří slouží v oboru fyzická ostraha, jsou pečlivě vybíráni. Jsou proškolováni a neustále seznamováni s novými skutečnostmi, které přinášejí zkušenosti v této činnosti. Musí mít čistý trestní rejstřík.

Pracovníci fyzickyé ostrahy jsou:

  • fyzicky zdatní, příp. znají některé bojové umění
  • ovládají společenské chování
  • dle přání klienta je vybrán pracovník se znalostí cizího jazyka
  • jsou znalí právních předpisů, psychologie
  • ovládají zbraně

Ke službě, jakou si klient objednává, jsou vybíráni pracovníci s vlastnostmi potřebnými k této službě. Dlouholeté zkušenosti manažerů bezpečnostní agentury jsou základem pro profesionální výkon fyzické ostrahy a spokojenost klientů.

Fyzická ostraha - přehled forem

  • Strážní služby na vrátnici, areálové pochůzky
  • Recepční služby
  • Pořadatelské služby
  • Osobní stráž – bodyguardi
  • Externí bezpečnostní dohled

Strážní služby na vrátnici, areálové pochůzky

Strážní služby jsou využívány především v menších podnicích, kdy strážný kromě obchůzek areálu v určitou hodinu zapisuje příjezd a odjezd vozidel, registruje návštěvy, příchod a odchod zaměstnanců, poštu, telefony apod. Tyto úkony spadají do základní administrativní činnosti. Dále strážci slouží se zbraní či, dle přání klienta, se psem. Obchůzky jsou zaznamenávány, výsledky jsou poukazovány objednavateli.

Recepční služby

Recepční služby jsou v administrativních úkonech podobné jako u strážních služeb. Odpadají obchůzky. Firemní oděv může nahradit oděv civilní. Často je klienty vyžadována znalost cizího jazyka.

Pořadatelské služby, zabezpečení akcí

Pořadatelské služby úzce spolupracují s klientem. Pořadatelské služby zajišťují systém v parkování automobilů, v kontrole diváků, zajišťují bezpečnost všech účastníků i diváků, majetku, proti požáru apod. Může se poskytovat služba i před akcí, např. v zajišťování prostor pro akci, pohoštění, překlady, úklid prostor atd. Pořadatelské služby mají mnoho činností, které klientům nabízejí.

Osobní stráž

Osobní stráží se rozumí bezpečnost hlídané osoby. Vybrané bezpečnostní agentury se přísně řídí přáním klienta. Služba je náročná z důvodu možnosti napadení hlídané osoby. V tom případě strážce musí okamžitě vyhodnotit situaci a adekvátně zasáhnout, ale také ochránit klienta. Společenský oděv je použit dle přání, společenské chování je nutností, také zacházení se zbraní i znalost cizího jazyka. U osobního strážce jsou tyto znalosti upřednostňovány.

Externí bezpečnostní dohled

Podniky i soukromý majetek může být zabezpečen napojením na pult centrální ochrany. U pultu centrální ochrany je dispečer, který objekt neustále sleduje. V situaci, kdy je objekt nějakým způsobem ohrožen, dispečer vyšle zásahovou jednotku fyzické ostrahy. V této zásahové jednotce slouží lidé se zkušenostmi, které umožňují pachatele i objekt zajistit a vyčkat na policejní jednotky. 

Bezpečí v rukou profesionálů

Věříme, že jsme Vám dostatečně, i když stručně, představili formy fyzické ostrahy, která je jednou z hlavních činností zde v Plzni a okolí působících bezpečnostních agentur. Výhodou včasného využití těchto služeb je možnost uplatnit nárok na náhradní plnění u některé z níže uvedených agentur. firmě.

Více na www stránkách jednotlivých agentur.