Náhradní plnění 2012: zaměstnávání invalidních důchodců v Českých Budějovicích

Od 1. 1. 2012 vstupuje v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, díky níž dochází k výraznému omezení celkového objemu zakázek, který zaměstnavatel bude schopen zajistit v rámci tzv. náhradního plnění zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nově je zaveden limit ve výši 36ti násobku průměrné mzdy za 1. až 3. kalendářní čtvrtletí, orientačně tedy ve výši cca 854 tisíc. Zaměstnavatel bez zaměstnanců se zdravotním postižením bude moci tuto částku kompenzovat skrze odběr služeb od jiných zaměstnavatelů, ketří zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením.Více viz níže.

Náhradní plnění 2012 a jeho změny v praxi

Pokud patříte mezi zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci, je i po novelizaci zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti Vaší povinností zaměstnávat osoby zdravotně postižené (OZP) a invalidní důchodce (ZTP). Pokud charakter Vaší práce neumožňuje OZP a ZTP zaměstnávat, pomohou Vám tento problém vyřešit bezpečnostní a úklidové firmy nejen z Českých Budějovic, a sice formou náhradního plnění. To zaručí práci pro osoby zdravotně postižené a Vy prostřednictvím služeb bezpečnostních a úklidových firem zajistíte na svém objektu bezpečí a čistotu.

Náhradní plnění v roce 2012 a práce pro osoby zdravotně postižené

Firmy se zaměřením na bezpečnostní a úklidové práce zaměstnávající více jak 50% zaměstnanců zdravotně postižených mohou ze zákona nabízet klientům náhradní plnění i v roce 2012. Tímto pomáhají zdravotně znevýhodněným osobám uplatnit se na trhu práce.Zaměstnavatel musí brát ohled na zdravotní indispozici osob se ZP, a proto v těchto agenturách pracují osoby se zdravotním postižením převážně na pozicích vrátných, recepčních a bezpečnostních pracovníků-informátorů.

Co získáte náhradním plněním v roce 2012?

Splníte povinný podíl zaměstnávání osob se ZP a odběrem bezpečnostních a úklidových služeb výrazně ušetříte. Peníze místo odvodu do státního rozpočtu můžete investovat efektivněji. Další výhodou je, že ušetříte nemalé finanční prostředky na daňových odvodech.

Způsoby, kterými můžete plnit zákon o zaměstnanosti v roce 2012

  • Náhradní plnění, tj. odběr služeb od společností zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením (OZP).
  • Zaměstnávání OZP, osob se zdravotním postižením, a ZTP, těžším zdravotním postižením (invalidní důchodci).
  • Za každého chybějícího zaměstnance se zdravotním postižením do stanoveného povinného podílu odvést adekvátní část finančních prostředků do státní pokladny.

Náhradní plnění 2013 - volba jednoho dodavatele je spolehlivou výhodou!