Náhradní plnění – zaměstnávání OZP či invalidních důchodců České Budějovice

Náhradní plnění - zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání OZP je stále předmětem mnoha jednání a také legislativních úprav. Některé vybrané společnost působící ve městě České Budějovice, např. bezpečnostní a úklidové agentury, poskytují zaměstnání osobám se zdravotním postižením a invalidním důchodcům. Tím jim umožňují život na vyšší úrovni. Tyto společnosti splňují povinnost zaměstnávát více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností (ZPS) a mohou tak jiným zaměstnavatelům nabízet náhradní plnění ve formě odběru služeb či výrobků.

Zaměstnávání osob se ZPS a invalidních důchodců

Osoby se ZPS a ZTP jsou v běžném životě vůči osobám bez zdravotního postižení více či méně znevýhodněni. Toto znevýhodnění se kompenzuje zákonnou povinností, že každý zaměstnavatel, který zaměstnává nad 25 zaměstnanců je povinen zaměstnat občany se ZPS a ZTP, ve výši povinného podílu občanů se ZTP v celkovém počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4 %. Možnost práce pro ZTP, osoby se ZPSinvalidní důchodce ve které se mohou tito občané uplatnit, je pro ně životně důležitá. Mohou se tak začlenit do společnosti a zlepšit svoji životní úroveň.

Práce pro ZTP osoby a zaměstnávání osob se ZPS.

Některé Bezpečnostní a úklidové agentury tuto zákonnou povinnost splňují tím, že umožňují zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zaměstnávání se ZPS. Poskytují i služby s menší náročností, ve kterých je nabídka práce pro ZTP občany a se ZPS. Mohou se uplatnit např. v bezpečnostních službách, recepčních službách a obsluze PCO. Společnosti umožňují těmto občanům profesní růst a poskytují jim zdarma profesní školení. Zaměstnancům poskytují firemní stejnokroj a příspěvky na stravu v podobě stravenek.

Náhradní plnění 

V případě, že vaše firma zaměstnává více jak 25 zaměstnanců a neplníte povinnost zaměstnávání 4% zaměstnanců se zdravotním postižením, máte možnost odebírat výrobky nebo služby (tzv. náhradní plnění) od vybraných společností, které zaměstnávají ze zákona min. 50% invalidních důchodců a osob se ZTP. Odběrem náhradního plnění od těchto společností si současně splníte svou povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením a vyhnete se tím finančnímu odvodu státu, který se neustále zvyšuje vzhledem k průměrné měsíční mzdě v ČR a je pro zaměstnavatele ta nejméně výhodná varianta. Ušetříte tak za odvod do státního rozpočtu a vyřešíte tak náhradní plnění 2023.

 

O novinkách v zaměstnávání OZP v r. 2023 čtěte na stránkách MPSV ČR.


Kontakt

Žižkova tř. 1321/1
České Budějovice, 370 01 

Tel.: +420 387 412 449
email: praha@sipadan.cz
web: www.sipadan.cz

Náhradní plnění SIPADAN a.s. České Budějovice

Agentura SIPADAN a.s. má na trhu s bezpečnostními a úklidovými službami dlouholetou tradici a tím i velkou zkušenost se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání zdravotně postižených tato společnost zajišťuje již od roku 2002. Svým zaměstnancům nabízí kvalitní pracovní zázemí a řadu pracovních výhod, jako např. stravenky. Vám společnost SIPADAN a.s. zajistí nejen náhradní plnění v roce 2023, ale i bezpečnostní a úklidové služby prováděné s velkou profesionalitou a kvalitou.

Kontakt

Mikulandská 119/10
110 00 Praha 1

tel.: 284 860 001
e-mail: praha@diseven.cz
web: www.disevenservice.cz

 

Náhradní plnění D.I.SEVEN SERVICE s.r.o. České Budějovice

Společnost D.I.SEVEN SERVICE s.r.o. nabízí v Praze a i po celé ČR komplexní úklidové a bezpečnostní služby spojené s náhradním plněním. Zaměstnávání osob se ZTP a zaměstnávání invalidních důchodců D.I. SEVEN SERVICE s.r.o. zajišťuje od roku 2004. Tato agentura dbá na vysokou kvalitu odvedených služeb a pro své zaměstnance nabízí nejen práce pro ZTP, ale i řadu odborných školení a přednášek. Díky tomu pomáhá osobám se ZTP uplatnit se jak v běžném, tak i společenském životě.

Kontakt

Žižkova tř. 1321/1
České Budějovice
370 01 

tel./fax: (+420) 387 412 449
e-mail: ceske.budejovice@diseven.cz
web: www.disevenfacility.cz

Náhradní plnění D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. České Budějovice

Společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. zaměstnává více jak 50% zaměstnanců se ZPS. Nabízí komplexní služby úplného servisu a správy budov a nemovitostí. Zaměstnáváním osob se ZTP zajistí pro svého klienta náhradní plnění a tím mu pomůže vyřešit povinnost ZTP zaměstnávání. Zaměstnávání invalidního důchodce v 1., 2. a 3. stupni ZPS, zajištěním jeho profesního růstu a kladením velkého důrazu na profesionalitu, společnost D.I.SEVEN FACILITY s.r.o. odvádí pro svého klienta služby té nejvyšší kvality.