Zabezpečení objektů

Bezpečí a klid 24 hodin denně

Jistě se setkali s neblahými důsledky trestné činnosti. Za loňský rok Policie ČR eviduje 5 374 vloupání, a to jen u rodinných domů. Mnohá města investují nemalé částky do prevence a předcházení kriminalitě, ale není v jejich silách poskytovat ochranu všem firmám a soukromým objektům v jejich regionech. Odborníci doporučují - buďte připraveni a vždy o krok napřed před zločinem.

Služby bezpečnostních agentur v Plzni

Bezpečnostní agentury s působností v Plzeňském regionu se zabývají ochranou osob a majetku formou elektornické a fyzické ostrahy. Do komplexní nabídky jejich služeb zahrnují rovněž zabezpečení domů a objektů. Poskytují možnost napojení těchto objektů na nejmodernější pult centrální ochrany v ČR.

Zabezpečení objektů

Každá bezpečnostní agentura k ochraně osob a ostraze objektů poskytuje možnost využití fyzické ostrahy. Dále pak nabízí zabezpečení objektů dálkovou ostrahou - bezpečnostní systém, který je elektronickou cestou připojen na dohledové centrum (pult centralizované ochrany).

Dohledové centrum

Činnost dohledového centra lze rozdělit na dvě části:

  • kamerové systém
  • bezpečnostní systém - PCO (pult centralizované ochrany)

Bezpečnostní služby mají k dispozici nejmodernější pracoviště centralizované ochrany v ČR, především co do konstrukčních a bezpečnostních požadavků. Na toto dohledové centrum lze připojit téměř vše, co bezpečnostní systémy v dnešní době nabízejí. Nejnovějším normám jsou přizpůsobeny i veškeré pracovní postupy.

Kamerový systém

Možnosti využití kamerových systémů jsou široké. Nepřetržitě monitorují sledované objekty a přenášejí digitální signál monitorovací službě. Informace v dohledovém centru vyhodnocuje operátor. Zkoumá odchylky od běžné situace ve střeženém objektu a iniciuje smluvně dohodnutou reakci.

Touto reakcí se zpravidla rozumí výjezd mobilní hlídky a následné kroky k zabezpečení narušeného nebo napadeného objektu. Zjištěné skutečnosti jsou operátorem předány smluvním kontaktním osobám, se kterými je také domluvený další postup.

Zajímavosti kamerového systému

Žijeme v éře internetu a mobilních telefonů, a proto se i moderní bezpečnostní systémy přizpůsobují tomuto trendu. Také kamerové systémy procházejí modernizací, což přináší mnoho technických vymožeností.

  • Noční vidění
  • Obraz + poplach
  • Obraz - internet - mobil
  • Vymaskování individuální zóny
  • Ale i napojení na starší a analogové systémy

Samozřejmostí, kterou moderní kamerové systémy umožňují, je noční vidění. Kamerový systém využívá a násobí zbytkové světlo. V druhém případě kamerový systém využívá pro noční vidění takzvané infra-podsvícení.

Další nespornou výhodou, kterou Vám kamerový systém umožní, je spuštění poplachu v případě, že sledovací systémy zaznamenají pohyb. Veškerý obrazový materiál je uložen na videoserver. Pořízené záznamy trestné činnosti Vám později mohou pomoci při policejním vyšetřování.

Moderní kamerové systémy umožňují prostřednictvím internetu sledovat digitální kamerový obraz na Vašem PC, notebooku, ale i mobilním telefonu. Váš objekt je střežen profesionální bezpečnostní agenturou a Vy navíc můžete sledovat pohyb v tomto objektu v podstatě odkudkoliv.

Kamerový systém též dovoluje takzvané vymaskování individuální zóny. Například v případě automatické vrátnice: systém dokáže přečíst SPZ vjíždějícího vozu a vyhodnotit ji dle seznamu vozidel s povolením k vjezdu. V kladném případě otevře závoru, v záporném vyšle poplachovou zprávu. Systém lze využít také pokud například zabírá prostory Vašeho souseda, který si nepřeje být sledován. Za pomoci vymaskování se tento sektor z obrazu odstraní.

Všechny starší analogové kamerové systémy mohou být modernizovány za pomoci IP převodníků, které převádějí analogový obraz do digitální podoby.

PCO - pult centralizované ochrany

Dohledové centrum umožňuje střežit Váš objekt nejenom za pomoci kamerových systémů, ale také pomocí EZS (elektronické zabezpečovací systémy), případně v kombinaci obou variant. EZS je systém senzorů a čidel, rozmístněných ve střeženém prostoru, které v případě aktivace vysílají poplachovou zprávu na pult centrální ochrany.

Střežený objekt a jeho napojení na PCO provádějí vyškolení technici EZS. K napojení na PCO a k přenosu signálu ze střeženého objektu je třeba analogových telefonních linek a jejich zajištění ze strany klienta. Přenos signálu k PCO je možný i za pomoci mobilních operátorů.

Pracovníci PCO příchozí poplachové a informační zprávy vyhodnocují a podnikají další kroky k zabezpečení střeženého objektu. Pro zabezpečení a kontrolu narušeného objektu má pult centrální ochrany k dispozici výjezdovou jednotku. Výjezdová jednotka provádí zásah, zajištění a kontrolu objektu samostatně, nebo s kontaktními osobami, eventuelně s policií ČR. Výjezdová jednotka může v případě nutnosti provádět namátkové a preventivní kontroly střeženého objektu.

Pár rad na závěr

Ochrana osobních údajů
Pokud uvažujete o zabezpečení objektů a napojení na PCO, vždy se zajímejte, jak bude nakládáno s Vašimi osobními údaji. Kamerových systémů se to týká dvojnásob. Vzhledem k vysokému počtu bezpečnostních agentur v ČR a ke skutečnosti, že nad nimi neexistuje žádný kontrolní mechanismus, vždy doporučujeme navštívit (eventuelně si nechat předvést činnost) pracoviště PCO a ujistit se, jak bude nakládáno s citlivými informacemi a daty z Vašich objektů.

Bezpečnostní systém na míru
Chcete-li využít služeb elektronické ostrahy k zabezpečení domů nebo k ostraze jiných objektů, doporučujeme kontaktovat pracovníky PCO, kteří Vám specifikují technické možnosti a navrhnou nastavení EZS u konkrétního objektu a dle Vašich individuálních požadavků.

Právo a pořádek
Pokud k zabezpečení objektů (zejména ve firmách) používáte kamerové systémy, nezapomínejte na legislativu. Správce nebo majitel objektu má oznamovací povinnost, kterou ukládá zákon o ochraně osobnosti. S touto problematikou Vám rádi poradí odpovědní pracovníci zmíněných bezpečnostních agentur.